עדכון מיסוי נאמנויות בחו"ל בעלי מוטב ישראלי

במאמר שכתב עו"ד ורואה חשבון רמי אריה, התייחס לנושא של תיקוני החקיקה שנעשו בתקציב המדינה לשנת 2013/14 בהם עודכנו סדרי העדיפויות העדיפויות הלאומיים של ישראל ובינהם הורחבה חובת הדיווח על נאמנויות בחו"ל בעלי נהנים ישראלים.

בעלי ממון רבים נוטים להקים חברת נאמנות בחו"ל ע"מ להחזיק בנכסים שאמורים להישאר אי שם במדינת היעד ולהיפתח רק כירושה או במקרים של הסתרת הנכס מבני זוג הזוממים להשתלט על עסקיהם וכדומה. באמצעות חברת נאמנות בחו"ל אנשי עסקים יוצרים מעין מקלט מס שישאר לילדים אחרי מותם.

התיקון לחוק מתייחס לנאמנויות בחו"ל והמיסים שהן אמורים לשלם במידה ואחד הנהנים מהנאמנות הינו אזרח ישראלי או תושב חוץ  או שהיה תושב חוץ במותו.

 רשות המיסים הודיעה ב 1.9.2013 כי, לאור המחלוקות שעלולות להיווצר ביחס לחבות המס בישראל על הכנסות נאמנויות שהופקו או צמחו עובר ליום התחילה, הודיעה כי היא מגבשת הסדרי מעבר בדומה להסדרי המעבר שהוצעו לציבור הנאמנים עם כניסתו של פרק הנאמנויות לתוקף. המעבר לתקנות החדשות יכנסו לתוקף רק בסוף שנת 2013, מה שמשאיר חלון הזדמנויות קצר לטפל בכל העניין ולחפש בעזרת יועץ מס מקצועי, פתרונות למצב החדש שנוצר.

ע"מ לייצר פשטות בדיווח, רשות המיסים בישראל תקדם תקינה שתסדיר את מנגנוני הזיכוי ממס זר המנוכה בחו"ל בנאמנויות בהם מעורב ישראלי.

לכן המלצתנו הכנה, הינה לחפש לכם יועץ מקצועי ולבדוק אפשרות לתכנון מס יעיל.

תודה לרמי אריה עו"ד, רו"ח

Comments are closed.