לא כל מי שמחזיק בחשבון בנק בשוויץ – עבריין

בעקבות חשיפתם של עיתונאים מכל העולם, והדליפה מהחקירות של בנק HSBC בשוויץ, אנו עדים לגל פרסומים רבים בעיתונות ובאתרי אינטרנט על ישראלים המחזיקים או שהחזיקו בחשבון בנק בשוויץ. רוב רובם של הכותרות, זועק בכותרות גדולות ובשמחה לאיד, כאילו נתפסו אותם אנשים מפורסמים עם "המכנסים למטה" וחשיפתם היא מידע שחייב הציבור לדעת בשל עוול כלשהו שנגרם למישהו.

אז חשוב לדעת ולהכיר את העובדות.

החזקת ופתיחת חשבון בנק בשוויץ היא חוקית לגמרי ! לא בערך ולא "עלי-יד" . חוקי ואף לגיטימי.

לא רק בשוויץ. גם בקפריסין, ארה"ב, קנדה, גרמניה וכל מקום אחר. כל אחד מאיתנו יכול מחר להחליף את חשבון הבנק הישראלי שלו בבנק זר גם אם הבנק נמצא בחו"ל. אנשים המחזיקים חשבונות בנק בשוויץ אינם עבריינים! ואם יש מבניהם כמה שביצעו עבירה של אי דיווח על ההון לרשויות המס, אל לנו ולתקשורת להכתים את כל שאר האנשים שכן מדווחים באופן רגיל בדיוק כמו כל חשבון בנק אחר.

ישנם גופים חזקים במשק הישראלי שהיו שמחים אם האוכלוסיה בישראל לא היתה מודעת לעובדה שכל אחד יכול לפתוח חשבון בנק בחו"ל ואפילו מבלי לצאת מגבולות הארץ. אפשר לנהל את החשבון באמצעות האינטרנט ולא להגיע לסניף אפילו פעם אחת.

לידיעתכם!

Comments are closed.