האם אנו מתקרבים לסוף עידן מקלטי המס?

לא כ"כ מהר …

ארגון ה OECD פועל נמרצות כדי לייצר סטנדרטים בינלאומיים אחידים שיאפשרו מעקב טוב יותר אחר חברות במדינות הנחשבות כמקלטי מס. ה OECD הקים וועדות רבות שעוסקות בתחום של מניעת הלבנות הון ומניעת הסטת רווחים והכנסות בין מדינות ומרכזים פיננסיים בהם מתנהלות כלכלות גרילה קטנות כמו מדינות האיים באזור הקריביים (ארגון ה OECD קורא לזה: Base Erosion and Profit Shifting– BEPS). הרעיון שעומד מאחורי אותם פעילויות הוא חשוב ומטרתו להקשות על חברות בינלאומיות לנצל פרצות מיסוי במדינות בעולם ו"לברוח" מתשלום מיסים כחוק רק מפני שהן פועלות באופן גלובלי.

כבר לפני כמה שנים החל הארגון ביצירת "רשימות שחורות" ו"רשימות אפורות" אליהם שייך מדינות עם מדינויות מיסים אפסית ו/או נמוכה, ומדינות שאינן משתפות פעולה עם גורמים בינלאומיים ורשויות מס במדינות אחרות. מטרת הרשימות היתה הטלת סנקציות עתידיות במידה ומממשלה של מקלט מס, לא "תתיישר" לפי הוראות ה-OECD ולא תעמוד בסטנדרטיים להחלפת מידע אותם הציג הארגון.

במהלך השנים האחרונות, רוב המדינות ביצעו שינויי רגולציה וחוקים בהתאם לדרישות ולסטנדרטים של ה- OECD, הכל כדי לצאת מהרשימות השחורות שהכין הארגון. אך תעשיית האופשור לא נפגעה ובמקרים מסויימים אף היתה צמיחה במספר החברות החדשות שנרשמו בכל שנה. גם היום שהארגון ממשיך להוציא הנחיות חדשות, עדין מדינות ממשיכות למשוך משקיעים וחברות זרות אליהן באמצעות מיסוי נמוך על רווחיהם. נראה כי המאבק של שמנהל ה OECD בתכנוני המס, לא יכול להצליח וכי אלו ימשיכו להתקיים לא רק בגלל שהם חוקיים, אלא גם הגיוניים. הפיכת העולם לגלובלי וקטן יותר, פותח יותר הזדמנויות לפעול בחו"ל ורחוק היום בוא נמצא חברות שסוחרות מעבר לים ומעבירות את מלוא ההכנסות לחשבון בישראל.

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.